5.3.2a Tiga Keadaan Jirim (Soalan Subjektif)


Soalan 1:
Rajah di bawah menunjukkan gambar bagi tiga keadaan jirim.


(a) Pada Rajah, labelkan keadaan jirim bagi setiap gambar menggunakan perkataan berikut. [3 markah](b) Berdasarkan Gambar 1, Gambar 2 dan Gambar 3, lukiskan gambar rajah untuk menunjukkan susunan zarah-zarah bagi setiap keaddan jirim. [2 markah]


(c) Nyatakan satu sifat yang membezakan antara keadaan jirim itu. [1 markah]


Jawapan:
(a)
– Gambar 1: Pepejal
– Gambar 2: Cecair
– Gambar 3: Gas


(b)(c)
Susunan zarah-zarah/ Pergerakan zarah-zarah/ Daya antara zarah-zarah
(mana-mana satu)Soalan 2:
(a) Lengkapkan jadual berikut untuk menunjukkan ciri-ciri jirim. Tuliskan jawapan dalam ruang yang disediakan di bawah. (4 markah)


(b) Beri contoh bagi keadaan jirim berikut. (2 markah)
(i) Cecair :
(ii) Gas :


Jawapan:
(a)
(i) Sangat jauh antara satu sama lain.

(ii)
Tidak tersusun dalam bentuk sekata.

(iii)
Kecil

(iv)
Bergetar pada kedudukan yang tetap

(b)(i) Air

(b)(ii)
OksigenLeave a Comment