5.3.2b Tiga Keadaan Jirim (Soalan Subjektif)


Soalan 3:
Rajah di bawah menunjukkan perubahan jirim bagi satu bahan.

Berdasarkan Rajah,
(a) namakan prosess R, S dan T menggunakan maklumat berikut. [3 markah](b) Apakah yang berlaku kepada tenaga kinetik zarah-zarah dalam bahan itu semasa proses R? [1 markah]

(c) Apakah yang berlaku kepada pergerakan zarah-zarah dalam bahan itu semasa proses S? [1 markah]

(d) Lukis susunan zarah-zarah dalam X dalam petak yang disediakan di bawah. [1 markah]Jawapan:
(a)
R: Peleburan
S: Pembekuan
T: Kondensasi

(b)
Semasa peleburan, tenaga kinetic zarah-zarah meningkat.

(c)
Semasa pembekuan, zarah-zarah bergerak dengan semakin perlahan dan membentuk satu susunan teratur untuk menjadi pepejal.


(d)


Leave a Comment