6.1 Pelbagai Bentuk dan Sumber Tenaga (Soalan Subjektif)


Soalan 1:
Rajah  1 dan Rajah 2 menunjukkan sumber tenaga.


(a) Dalam ruang yandg disediakan pada Rajah 1 dan Rajah 2, namakan sumber tenaga itu. [2 markah]

(b) Nyatakan perubahan tenaga yang berlaku dalam Rajah 1. [1 markah]

(c) Berdasarkan Rajah 1 dan Rajah 2, nyatakan dua kelebihan bagi mana-mana sumber tenaga itu.[1 markah]

(d) Nyatakan dua kegunaan sumber tenaga dalam Rajah 2. [2 markah]


Jawapan:
(a)(i)
Rajah 1: Air/ tenaga hidro
Rajah 2: Angin

(b)
Tenaga keupayaan → tenaga kinetik → tenaga elektrik

(c)
  1. Tenaga yang boleh diperbaharui
  2. Tidak menyebabkan pencemaran
  3. Tiada had

(Mana-mana dua)

(d)

  1. Untuk memutarkan turbin angin yang menghasilkan elektrik
  2. Untuk menggerakkan kapal layar
  3. Untuk memutarkan kincir angin

(Mana-mana dua)
Soalan 2:
(a) Kenal pasti jenis sumber tenaga berdasarkan maklumat yang diberi. [4 markah]


(b) Tandakan ( √ ) pada pernyataan yang betul dan pangkah ( × ) pada pernyataan yang palsu. [2 markah]

(i) Tenaga keupayaan didapati pada kapal terbang yang sedang terbang di udara. [      ]

(ii) Tenaga kinetic membolehkan kereta api membawa penumpang dari satu tempat ke tempat yang lain. [      ]


Jawapan:
(a)(b)
(i) Tenaga keupayaan didapati pada kapal terbang yang sedang terbang di udara. [   √   ]

(ii) Tenaga kinetic membolehkan kereta api membawa penumpang dari satu tempat ke tempat yang lain. [  ×   ]Leave a Comment