8.8.3a Penambahan dan Penolakan Cahaya (Soalan Subjektif)


Soalan 1:
Rajah menunjukkan penambahan tiga warna cahaya di atas skrin putih.


(a) Menggunakan maklumat dalam Jadual, namakan P, Q dan R dalam Rajah. [3 markah]


(b) Berdasarkan Rajah, namakan satu warna primer. [1 markah]

(c) Apakah warna yang dapat dilihat apabila bunga merah dan daun hijau diletakkan di bawah cahaya P?
(i) Bunga merah. [1 markah]
(ii) Daun hijau. [1 markah]


Jawapan:
(a)
P: Hijau
Q: Sian
R: Magenta

(b) Merah atau biru

(c)(i) Hitam

(c)(ii) Hijau


Soalan 2:
Rajah 2.1 menunjukkan tiga cahaya berwarna dipancarkan ke atas satu skrin putih.(a) Berdasarkan cahaya berwarna yang dilabel dalam Rajah 2.1, nyatakan
(i) warna primer, [1 markah]
(ii) warna sekunder. [1 markah]

(b) Apakah warna yang diwakili oleh K? [1 markah]

(c) Rajah 2.2 menunjukkan satu cahaya putih dipancarkan melalui satu prisma kaca. [2 markah]
Dalam Rajah 2.2, tuliskan warna bagi cahaya P dan Q.(d) Suatu penapis hijau diletakkan seperti ditunjukkan pada Rajah 2.3.

 Apakah warna yang kelihatan di atas skrin putih? [1 markah]


Jawapan:
(a)(i)
Biru/ Merah/ Hijau

(a)(ii)
Kuning

(b)
Putih

(c)


(d) Hijau


Leave a Comment