8.3.3a Tuas dan Momen Daya (Soalan Subjektif)


Soalan 1:
(a) Rajah 1 menunjukkan suatu alat yang digunakan untuk memegang seketul daging ayam.

Rajah 1

(i) Dalam Rajah 1, tandakan (\/) kedudukan daya dalam petak yang betul. [1 markah]

(ii) Apakah yang berlaku kepada ketulan daging ayam jika alat itu dipegang pada M. [1 markah]

(iii) Beri satu contoh alat lain yang mempunyai kelas tuas yang sama seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 1. [1 markah]


(b) Rajah 2 menunjukkan satu pemotong wayar dengan satu fulkrum yang boleh disesuaikan  J dan K.

Rajah 2

(i) Dalam Rajah 2, labelkan beban di dalam petak yang betul. [1 markah]

(ii) Pemotong wayar dipegang pada Q.
Pada fulkrum yang manakah, J atau K, akan membolehkan wayar itu lebih mudah dipotong? [1 markah]

(iii) Beri satu sebab bagi jawapan dalam  (b)(ii). [1 markah]


Jawapan:
(a)(i)


(a)(ii)
Ketulan daging ayam itu akan jatuh.

(a)(iii)
Joran/ lengan manusia/ penyapu


(b)(i)


(b)(ii)
K

(b)(iii)

   Daya= Beban (N)×Jarak beban dari fulkrum (cm) Jarak daya dari fulkrum (cm)    

Semakin panjang jarak daya dari fulcrum, semakin kurang daya diperlukan untuk memotong dawai itu.
Leave a Comment