4.4.1a Sebatian Kalsium (Soalan Subjektif)


Soalan 1:
Rajah menunjukkan susunan radas untuk mengkaji kesan haba ke atas kalsium karbonat.


(a)(i) Apakah cecair Y? [1 markah]

(a)(ii) Apakah yang dapat diperhatikan berlaku pada cecair Y pada akhir eksperimen ini? [1 markah]


(b) Lengkapkan persamaan perkataan bagi tindak balas ini. [1 markah]


(c) Apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada kajian ini? [1 markah]

(d) Cadangkan bagaimana kapur mati boleh dihasilkan daripada cangkerang laut. [2 markah]


Jawapan:
(a)(i)
Air kapur

(a)(ii)
Air kapur menjadi keruh.

(b)


(c)
Kalsium karbonat membebaskan karbon dioksida apabila dipanaskan.

(d)
  1. Memanaskan cangkerang laut
  2. Menambahkan beberapa titis airLeave a Comment