4.4.3a Pengekstrakan Logam dari Bijihnya (Soalan Subjektif)

Soalan 1:Rajah di bawah menunjukkan pengekstrakan bijih timah pada suhu tinggi dalam relau bagas.(a) Namakan dua unsur yang terdapat dalam R. [2 markah](b) Nyatakan satu sebab mengapa karbon adalah unsur yang sesuai digunakan dalam pengekstrakan bijih timah daripada R? [1 markah](c) Namakan gas S. [1 markah](d) Apakah fungsi batu kapur dalam proses ini? [1 markah](e) Namakan hasil T. … Read more

4.4.1a Sebatian Kalsium (Soalan Subjektif)

Soalan 1:Rajah menunjukkan susunan radas untuk mengkaji kesan haba ke atas kalsium karbonat.(a)(i) Apakah cecair Y? [1 markah](a)(ii) Apakah yang dapat diperhatikan berlaku pada cecair Y pada akhir eksperimen ini? [1 markah](b) Lengkapkan persamaan perkataan bagi tindak balas ini. [1 markah](c) Apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada kajian ini? [1 markah](d) Cadangkan bagaimana kapur mati … Read more

4.4.1a Sebatian Silikon (Soalan Subjektif)

Soalan 1:(a) Rajah  1.1 menunjukkan susunan radas untuk mengkaji sifat-sifat silika.Rajah  1.15 g silika dimasukkan ke dalam tabung uji yang mengandungi air. Silika itu dikacau menggunakan rod kaca. Didapati bahawa jisim silika itu tidak berubah.(i) Apakah yang berlaku kepada saiz silika itu selepas dikacau. [1 markah](ii) Berdasarkan Rajah 1.1, nyatakan satu sifat silika. [1 markah](iii) … Read more