3.5.2b Sistem Pencernaan Manusia (Soalan Subjektif)


Soalan 3:
Rajah berikut menunjukkan bahagian-bahagian dalam sistem pencernaan manusia.(a)(i) Susun huruf-huruf dalam turutan yang betul untuk menunjukkan bagaimana makanan bergerak melalui sistem pencernaan. [2 markah]


(ii) Berdasarkan rajah di atas, pada bahagian manakah penyerapan semula air berlaku? [1 markah]

(b) Apakah yang berlaku pada makanan tercerna dalam K? [1 markah]

(c) Jika anda demam, anda tiada selera makan. Ibu anda menyediakan bubur nasi untuk anda. Menurut ibu anda, bubur nasi lebih mudah dicerna berbanding nasi. Terangkan mengapa. [2 markah]


Jawapan:
(a) L, J, K, M

(a)(ii) M atau usus besar

(b) Penyerapan makanan

(c)

– Bubur nasi adalah lebih lembut.
– Saiz nasi dalam bubur nasi adalah lebih kecil.

Leave a Comment