10.2 Perkembangan dan Teknologi dalam Penerokaan Angkasa Lepas (Soalan Subjektif) – Soalan 1


Soalan 1:
(a) Rajah di bawah menunjukkan peranti bagi penerokaan angkasa lepas.


Nyatakan fungsi peranti P dan Q. [2 markah]

(b) Nyatakan sumbangan penerokaan angkasa lepas. [2 markah]

(c) Cadangkan teknologi moden yang boleh digunakan untuk penerokaan angkasa lepas. [2 markah]


Jawapan:
(a)
P: Membantu ahli-ahli astronomi menemui objek yang terletak jauh di angkasa
Q: Dihantar ke angkasa lepas untuk meneroka planet-planet lain.

(b)
– Satelit alam sekitar menyelidik sumber-sumber di bumi.
– Satelit komunikasi membolehkan kita bertukar maklumat melalui internet.

(c)
– Robot angkasa lepas yang boleh membawa lebih maklumat dari planet-planet lain.
– Teleskop moden yang boleh merakam imej yang lebih jelas dari angkasa lepas.Leave a Comment