Praktis Formatif 10.1 – Sains Tingkatan 3 (KSSM) Bab 10

Soalan 1:Nyatakan model Sistem Suria yang dibina oleh ahli astronomi yang berikut:(a) Ptolemy(b) Copernicus(c) KeplerJawapan:(a) Model geosentrik(b) Model heliosentrik(c) Model heliosentrik yangdikemaskinikan dengan Hukum Kepler Soalan 2:Banding dan bezakan model Sistem Suria yang dibina oleh Ptolemy dan Copernicus.Persamaan:Perbezaan:Jawapan:Persamaan:Dalam model Sistem Suria yang dibina oleh Ptolemy dan Copernicus, Bumi atau Matahari beredar dalam orbit.Perbezaan:Dalam model Sistem … Read more

10.2 Perkembangan dan Teknologi dalam Penerokaan Angkasa Lepas (Soalan Subjektif) – Soalan 1

Soalan 1:(a) Rajah di bawah menunjukkan peranti bagi penerokaan angkasa lepas. Nyatakan fungsi peranti P dan Q. [2 markah] (b) Nyatakan sumbangan penerokaan angkasa lepas. [2 markah] (c) Cadangkan teknologi moden yang boleh digunakan untuk penerokaan angkasa lepas. [2 markah] Jawapan:(a)P: Membantu ahli-ahli astronomi menemui objek yang terletak jauh di angkasaQ: Dihantar ke angkasa lepas … Read more