2.1 Sel – Struktur, Fungsi dan Organisasi (Soalan Subjektif) – Soalan 1


Soalan 1:
(a) Rajah menunjukkan suatu sel haiwan.


Dalam Rajah, labelkan struktur X dan Y menggunakan perkataan-perkataan yang diberi dalam petak di bawah. [2 markah]
(b) Lukis garisan untuk memadankan setiap fungsi sel hidup tumbuhan dengan strukturnya. [3 markah]
(c) Lengkapkan teknik penyediaan sampel sel pipi dalam urutan yang betul dengan menulis M dan N dalam petak yang disediakan. [1 markah]
Jawapan:
(a)
X: Membran sel
Y: Nukleus

(b)(c)

Leave a Comment