2.1 Sel – Struktur, Fungsi dan Organisasi (Soalan Subjektif) – Soalan 2


Soalan 2:
Rajah 1 menunjukkan satu sel tumbuhan.


(a) Pada Rajah 1, labelkan struktur W, X dan Y menggunakan perkataan berikut: [3 markah](b) Lukiskan garisan untuk menunjukkan padanan yang betul antara struktur dan fungsi masing-masing.
Lukiskan garisan seperti ditunjukkan di bawah. [2 markah]
Jawapan:
(a)
W: Dinding sel
X: Kloroplas
Y: Nukleus

(b)
Leave a Comment