2.1 Sel – Struktur, Fungsi dan Organisasi (Soalan Subjektif) – Soalan 3


Soalan 3:
Semua benda hidup terdiri daripada sel-sel. Sel-sel ini dapat diperhati di bawah mikroskop seperti yang ditunjukkan dalam rajah di bawah.


(a) Kenal pasti sel-sel di atas.
X: __________________________
Y: __________________________
[2 markah]

(b) Nyatakan ciri setiap sel.
(i) Sel X: _______________________
(ii) Sel Y: _______________________
[2 markah]

(c) Nyatakan perbezaan antara sel X dan sel Y. [2 markah]


Jawapan:
(a)
X: sel haiwan
Y: Sel tumbuhan

(b)(i)
Mempunyai nucleus

(b)(ii)
Mempunyai kloroplas

(c)
– Sel X tidak ada kloroplas sementara sel Y ada kloroplas
– Sel X tidak ada dinding sel sementara sel Y ada dinding sel.Leave a Comment