2.1 Sel – Struktur, Fungsi dan Organisasi (Soalan Subjektif) – Soalan 4


Soalan 4:
(a) Rajah 1 di bawah menunjukkan tiga organisma, W, X and Y.

Rajah 1

Pada Rajah 1, namakan organisma W, X dan Y menggunakan perkataan-perkataan yang diberi dalam petak di bawah. [3 markah](b) Tandakan (\/) dua organisma multisel dalam petak yang disediakan. [2 markah]


(c) Tandakan (\/) maksud yang betul bagi organisma unisel. [1 markah]
Jawapan:
(a)
W: euglena
X: spirogyra
Y: ameba


(b)


(c)
Leave a Comment