Praktis Sumatif 2 (Soalan 9 – 11) – Sains Tingkatan 1 (KSSM) Bab 2

Soalan 9:Amirah dan Azma mengambil sampel air dari sebuah kolam. Mereka mendapati bahawa terdapat organisma (Rajah 4) dalam titisan air tersebut apabila dilihat melalui mikroskop.Amirah berpendapat organisma ini merupakan sejenis haiwan tetapi Azma berasakan organisma ini merupakan sejenis tumbuhan. Pada pendapat anda, apakah pernyataan yang lebih sesuai tentang organisma di atas? Berikan alasan. Jawapan:Organisma ini … Read more

Praktis Sumatif 2 (Soalan 6 – 8) – Sains Tingkatan 1 (KSSM) Bab 2

Soalan 6:Berikan satu contoh organ. Ramalkan keadaan manusia jika kehilangan organ tersebut. Jawapan:Manusia tidak dapat menjalankan fungsi tertentu jika kehilangan salah satu organ. Misalnya, kerosakan ginjal akan menyebabkan proses perkumuhan tidak dapat dijalankan. Tanpa proses perkumuhan, darah akan menjadi beracun dan merosakkan organ-organ lain. Hal ini boleh membawa kematian jika racun itu tidak disingkirkan melalui … Read more

Praktis Sumatif 2 (Soalan 1 – 5) – Sains Tingkatan 1 (KSSM) Bab 2

Soalan 1:Label struktur P, Q dan R pada Rajah 1.Jawapan:P = Sitoplasma, Q = Nukleus, R = Mitokondria Soalan 2:Tandakan (✓) pada petak di bawah ini yang mewakili organ.Jawapan:Ginjal, peparu Soalan 3:Namakan sel-sel berikut.Jawapan:(a) ovum, (b) sel darah merah,(c) sel saraf Soalan 4:Jika sel tumbuhan dan sel haiwan diletakkan di bawah mikroskop, apakah ciri-ciri pada … Read more

Praktis Formatif 2.1 – Sains Tingkatan 1 (KSSM) Bab 2

Soalan 1:Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul.(a) Plasma darah, sel darah merah, sel darah putih dan _________ dalam darah ialah asas kepada sistem __________.(b) Organ ________, _________ dan __________ berperanan dalam sistem perkumuhan dalam manusia.Jawapan:(a) platlet, peredaran darah(b) peparu, ginjal dan kulit Soalan 2:Jawapan:Sel palisad – menyerap cahaya untuk fotosintesisSel epidermis – mengurangkan kehilangan … Read more

2.2 Respirasi Sel dan Fotosintesis (Soalan Subjektif) – Soalan 1

Soalan 1:(a) Rajah di bawah menunjukkan dua balang, X dan Y, mengandungi ikan. Kedua-dua balang itu diletakkan di dalam bilik.(i) Ikan dalam balang manakah yang akan mati dahulu? [1 markah](ii) Beri dua sebab bagi jawapan dalam (a)(i). [2 markah](b) Terangkan mengapa ikan-ikan di dalam salah satu daripada balang itu masih boleh hidup selepas dua hari. … Read more

2.1 Sel – Struktur, Fungsi dan Organisasi (Soalan Subjektif) – Soalan 6

Soalan 6:Rajah di bawah menunjukkan satu daripadu sistem dalam badan manusia.(a) Pada Rajah, labelkan organ W, X dan Y menggunakan perkataan berikut. [3 markah](b) Namakan sistem dalam Rajah. [1 markah](c) Nyatakan dua fungsi bagi sistem dalam Rajah. [2 markah]Jawapan:(a)(b)Sistem perkumuhan(c)Menyingkirkan bahan perkumuhan seperti urea daripada badanMenyingkirkan bahan berlebihan dalam makanan seperti air, mineral dan vitaminMenyingkirkan … Read more

2.1 Sel – Struktur, Fungsi dan Organisasi (Soalan Subjektif) – Soalan 5

Soalan 5:(a)(i) Rajah menunjukkan beberapa contoh organisasi sel dalam badan manusia.Antara yang berikut, yang manakah organ?Tandakan ( √ ) dalam petak yang disediakan. [1 markah](ii) Bulatkan perkataan dalam petak di bawah menunjukkan dua contoh lain bagi organ. [2 markah](b) Lukis garisan untuk memadamkan setiap jenis sel dengan fungsi masing-masing. [3 markah]Jawapan:(a)(a)(ii)(b)

2.1 Sel – Struktur, Fungsi dan Organisasi (Soalan Subjektif) – Soalan 4

Soalan 4:(a) Rajah 1 di bawah menunjukkan tiga organisma, W, X and Y.Rajah 1Pada Rajah 1, namakan organisma W, X dan Y menggunakan perkataan-perkataan yang diberi dalam petak di bawah. [3 markah](b) Tandakan (\/) dua organisma multisel dalam petak yang disediakan. [2 markah](c) Tandakan (\/) maksud yang betul bagi organisma unisel. [1 markah]Jawapan:(a)W: euglenaX: spirogyraY: … Read more

2.1 Sel – Struktur, Fungsi dan Organisasi (Soalan Subjektif) – Soalan 3

Soalan 3:Semua benda hidup terdiri daripada sel-sel. Sel-sel ini dapat diperhati di bawah mikroskop seperti yang ditunjukkan dalam rajah di bawah.(a) Kenal pasti sel-sel di atas.X: __________________________Y: __________________________[2 markah](b) Nyatakan ciri setiap sel.(i) Sel X: _______________________(ii) Sel Y: _______________________[2 markah](c) Nyatakan perbezaan antara sel X dan sel Y. [2 markah]Jawapan:(a)X: sel haiwanY: Sel tumbuhan(b)(i)Mempunyai nucleus(b)(ii)Mempunyai … Read more