2.3.5a Respirasi Sel dan Fotosintesis (Soalan Subjektif)

Soalan 1:(a) Rajah di bawah menunjukkan dua balang, X dan Y, mengandungi ikan. Kedua-dua balang itu diletakkan di dalam bilik.(i) Ikan dalam balang manakah yang akan mati dahulu? [1 markah](ii) Beri dua sebab bagi jawapan dalam (a)(i). [2 markah](b) Terangkan mengapa ikan-ikan di dalam salah satu daripada balang itu masih boleh hidup selepas dua hari. … Read more

2.3.4b Organisasi Sel dalam Organisma Multisel (Soalan Subjektif)

Soalan 2:Rajah di bawah menunjukkan satu daripadu sistem dalam badan manusia.(a) Pada Rajah, labelkan organ W, X dan Y menggunakan perkataan berikut. [3 markah](b) Namakan sistem dalam Rajah. [1 markah](c) Nyatakan dua fungsi bagi sistem dalam Rajah. [2 markah]Jawapan:(a)(b)Sistem perkumuhan(c)Menyingkirkan bahan perkumuhan seperti urea daripada badanMenyingkirkan bahan berlebihan dalam makanan seperti air, mineral dan vitaminMenyingkirkan … Read more

2.3.4a Organisasi Sel dalam Organisma Multisel (Soalan Subjektif)

Soalan 1:(a)(i) Rajah menunjukkan beberapa contoh organisasi sel dalam badan manusia.Antara yang berikut, yang manakah organ?Tandakan ( √ ) dalam petak yang disediakan. [1 markah](ii) Bulatkan perkataan dalam petak di bawah menunjukkan dua contoh lain bagi organ. [2 markah](b) Lukis garisan untuk memadamkan setiap jenis sel dengan fungsi masing-masing. [3 markah]Jawapan:(a)(a)(ii)(b)

2.3.2 Fungsi Struktur Sel Haiwan dan Sel Tumbuhan (Soalan Subjektif)

Soalan 1:Rajah 1 menunjukkan satu sel tumbuhan.(a) Pada Rajah 1, labelkan struktur W, X dan Y menggunakan perkataan berikut: [3 markah](b) Lukiskan garisan untuk menunjukkan padanan yang betul antara struktur dan fungsi masing-masing.Lukiskan garisan seperti ditunjukkan di bawah. [2 markah] Jawapan:(a)W: Dinding selX: KloroplasY: Nukleus(b)

2.3.1 Apakah Sel? (Soalan Subjektif)

Soalan 1:(a) Rajah menunjukkan suatu sel haiwan.Dalam Rajah, labelkan struktur X dan Y menggunakan perkataan-perkataan yang diberi dalam petak di bawah. [2 markah](b) Lukis garisan untuk memadankan setiap fungsi sel hidup tumbuhan dengan strukturnya. [3 markah](c) Lengkapkan teknik penyediaan sampel sel pipi dalam urutan yang betul dengan menulis M dan N dalam petak yang disediakan. … Read more