2.2 Respirasi Sel dan Fotosintesis (Soalan Subjektif) – Soalan 1

Soalan 1:(a) Rajah di bawah menunjukkan dua balang, X dan Y, mengandungi ikan. Kedua-dua balang itu diletakkan di dalam bilik.(i) Ikan dalam balang manakah yang akan mati dahulu? [1 markah](ii) Beri dua sebab bagi jawapan dalam (a)(i). [2 markah](b) Terangkan mengapa ikan-ikan di dalam salah satu daripada balang itu masih boleh hidup selepas dua hari. … Read more

2.1 Sel – Struktur, Fungsi dan Organisasi (Soalan Subjektif) – Soalan 6

Soalan 6:Rajah di bawah menunjukkan satu daripadu sistem dalam badan manusia.(a) Pada Rajah, labelkan organ W, X dan Y menggunakan perkataan berikut. [3 markah](b) Namakan sistem dalam Rajah. [1 markah](c) Nyatakan dua fungsi bagi sistem dalam Rajah. [2 markah]Jawapan:(a)(b)Sistem perkumuhan(c)Menyingkirkan bahan perkumuhan seperti urea daripada badanMenyingkirkan bahan berlebihan dalam makanan seperti air, mineral dan vitaminMenyingkirkan … Read more

2.1 Sel – Struktur, Fungsi dan Organisasi (Soalan Subjektif) – Soalan 5

Soalan 5:(a)(i) Rajah menunjukkan beberapa contoh organisasi sel dalam badan manusia.Antara yang berikut, yang manakah organ?Tandakan ( √ ) dalam petak yang disediakan. [1 markah](ii) Bulatkan perkataan dalam petak di bawah menunjukkan dua contoh lain bagi organ. [2 markah](b) Lukis garisan untuk memadamkan setiap jenis sel dengan fungsi masing-masing. [3 markah]Jawapan:(a)(a)(ii)(b)

2.1 Sel – Struktur, Fungsi dan Organisasi (Soalan Subjektif) – Soalan 4

Soalan 4:(a) Rajah 1 di bawah menunjukkan tiga organisma, W, X and Y.Rajah 1Pada Rajah 1, namakan organisma W, X dan Y menggunakan perkataan-perkataan yang diberi dalam petak di bawah. [3 markah](b) Tandakan (\/) dua organisma multisel dalam petak yang disediakan. [2 markah](c) Tandakan (\/) maksud yang betul bagi organisma unisel. [1 markah]Jawapan:(a)W: euglenaX: spirogyraY: … Read more

2.1 Sel – Struktur, Fungsi dan Organisasi (Soalan Subjektif) – Soalan 3

Soalan 3:Semua benda hidup terdiri daripada sel-sel. Sel-sel ini dapat diperhati di bawah mikroskop seperti yang ditunjukkan dalam rajah di bawah.(a) Kenal pasti sel-sel di atas.X: __________________________Y: __________________________[2 markah](b) Nyatakan ciri setiap sel.(i) Sel X: _______________________(ii) Sel Y: _______________________[2 markah](c) Nyatakan perbezaan antara sel X dan sel Y. [2 markah]Jawapan:(a)X: sel haiwanY: Sel tumbuhan(b)(i)Mempunyai nucleus(b)(ii)Mempunyai … Read more

2.1 Sel – Struktur, Fungsi dan Organisasi (Soalan Subjektif) – Soalan 2

Soalan 2:Rajah 1 menunjukkan satu sel tumbuhan.(a) Pada Rajah 1, labelkan struktur W, X dan Y menggunakan perkataan berikut: [3 markah](b) Lukiskan garisan untuk menunjukkan padanan yang betul antara struktur dan fungsi masing-masing.Lukiskan garisan seperti ditunjukkan di bawah. [2 markah] Jawapan:(a)W: Dinding selX: KloroplasY: Nukleus(b)

2.1 Sel – Struktur, Fungsi dan Organisasi (Soalan Subjektif) – Soalan 1

Soalan 1:(a) Rajah menunjukkan suatu sel haiwan.Dalam Rajah, labelkan struktur X dan Y menggunakan perkataan-perkataan yang diberi dalam petak di bawah. [2 markah](b) Lukis garisan untuk memadankan setiap fungsi sel hidup tumbuhan dengan strukturnya. [3 markah](c) Lengkapkan teknik penyediaan sampel sel pipi dalam urutan yang betul dengan menulis M dan N dalam petak yang disediakan. … Read more

Praktis Formatif 2.1 – Sains Tingkatan 1 (KSSM) Bab 2

Soalan 1:Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul.(a) Plasma darah, sel darah merah, sel darah putih dan _________ dalam darah ialah asas kepada sistem __________.(b) Organ ________, _________ dan __________ berperanan dalam sistem perkumuhan dalam manusia.Jawapan:(a) platlet, peredaran darah(b) peparu, ginjal dan kulit Soalan 2:Jawapan:Sel palisad – menyerap cahaya untuk fotosintesisSel epidermis – mengurangkan kehilangan … Read more