2.2 Respirasi Sel dan Fotosintesis (Soalan Subjektif) – Soalan 1


Soalan 1:
(a) Rajah di bawah menunjukkan dua balang, X dan Y, mengandungi ikan. Kedua-dua balang itu diletakkan di dalam bilik.


(i) Ikan dalam balang manakah yang akan mati dahulu? [1 markah]

(ii) Beri dua sebab bagi jawapan dalam (a)(i). [2 markah]

(b) Terangkan mengapa ikan-ikan di dalam salah satu daripada balang itu masih boleh hidup selepas dua hari. [2 markah]

(c) Mengapakah seekor ikan paus perlu kerap timbul di permukaan air? [1 markah]


Jawapan:
(a)(i)
X

(a)(ii)
  1. Kekurangan oksigen
  2. Tiada bekalan makanan

(b)
Terdapat rumpai air di dalam balang yang dapat membekalkan oksigen melalui proses fotosintesis dan sebagai bekalan makanan.

(c)
Untuk bernafas melalui peparunya
Leave a Comment