2.1 Sel – Struktur, Fungsi dan Organisasi (Soalan Subjektif) – Soalan 6


Soalan 6:
Rajah di bawah menunjukkan satu daripadu sistem dalam badan manusia.


(a) Pada Rajah, labelkan organ W, X dan Y menggunakan perkataan berikut. [3 markah]


(b) Namakan sistem dalam Rajah. [1 markah]

(c) Nyatakan dua fungsi bagi sistem dalam Rajah. [2 markah]


Jawapan:
(a)


(b)
Sistem perkumuhan


(c)

  1. Menyingkirkan bahan perkumuhan seperti urea daripada badan
  2. Menyingkirkan bahan berlebihan dalam makanan seperti air, mineral dan vitamin
  3. Menyingkirkan karbon dioksida daripada darah terdeoksigen
  4. Mengawal nilai pH darah
  5. Mengawal suhu badan manusia

(Mana-mana dua)
Leave a Comment