Praktis Formatif 1.2 – Sains Tingkatan 1 (KSSM) Bab 1


Soalan 1:
Lukis radas-radas yang berikut.
(a) Kelalang dasar leper (b) Kelalang kon (c) Tabung didih (d) Silinder penyukat

Jawapan:Soalan 2:
(a) Apakah maksud simbol-simbol amaran yang berikut?


(b) Nyatakan dua contoh bahan kimia yang mempunyai simbol amaran di (a)(i).


Jawapan:
(a) (i) Bahan beracun / toksik
(ii) Bahan merengsa
(iii) Bahan mudah terbakar
(iv) Bahan mudah meletup
(v) Bahan mengakis

(b) Merkuri dan klorin

Soalan 3:
Suhaimi terlihat kebakaran kecil berlaku di atas meja makmal. Apakah tindakan yang perlu diambilnya?

Jawapan:
Laporkan kepada guru. Jika boleh, tutup dahulu bekalan elektrik. Dengan bantuan guru, gunakan pemadam api yang sesuai untuk memadamkan api.
Jika tidak pasti, tinggalkan makmal dengan secepat mungkin.

Leave a Comment