Aktiviti 1.5 – Sains Tingkatan 1 (KSSM) Bab 1


Aktiviti 1.5:
Tujuan: Mengenal pasti kuantiti fizik, nilai dan unit S.I. yang digunakan

Arahan
1. Lihat objek di Gambar foto 1.10. Nyatakan unit S.I. yang boleh anda gunakan untuk mengukur kuantiti fizik setiap objek.


Jawapan:
(a) Meter
(b) Kilogram
(c) Kelvin

Leave a Comment