2.1 Sel – Struktur, Fungsi dan Organisasi (Soalan Subjektif) – Soalan 5


Soalan 5:
(a)(i) Rajah menunjukkan beberapa contoh organisasi sel dalam badan manusia.
Antara yang berikut, yang manakah organ?
Tandakan ( √ ) dalam petak yang disediakan. [1 markah]
(ii) Bulatkan perkataan dalam petak di bawah menunjukkan dua contoh lain bagi organ. [2 markah]


(b) Lukis garisan untuk memadamkan setiap jenis sel dengan fungsi masing-masing. [3 markah]Jawapan:
(a)
(a)(ii)


(b)
Leave a Comment