Aktiviti 4.4 – Sains Tingkatan 1 (KSSM) Bab 4


Aktiviti 4.4:
Tujuan: Membincangkan pengalaman perubahan fizikal semasa akil baligh

Arahan
1. Senaraikan perubahan-perubahan fizikal yang berlaku semasa mencapai akil baligh.

2. Adakah perempuan yang belum didatangi haid pada umur 18 tahun dianggap tidak normal? Terangkan jawapan anda.

3. Andaikan anda bekerja sebagai penyunting majalah di suatu ruangan nasihat. Seorang remaja ingin mendapatkan nasihat daripada anda tentang masalah jerawat yang serius.
Apakah nasihat yang dapat anda berikan kepadanya?

Jawapan:
2. Ya. Perempuan normal biasanya didatangi haid pada umur 10 hingga 12 tahun.

3. Menasihati remaja tersebut agar menjaga kebersihan diri dan pemakanan iaitu memakan makanan yang seimbang serta meminum air mencukupi.

Leave a Comment