Praktis Formatif 5.1 – Sains Tingkatan 1 (KSSM) Bab 5


Soalan 1:
Berikan lima contoh jirim yang berada di sekeliling anda

Jawapan:
Jirim: buku, pensel, pen, gelas dan bikar.
(Mana-mana jawapan lain yang boleh diterima).

Soalan 2:
Apakah dua sifat jirim?

Jawapan:
Mempunyai jisim dan memenuhi ruang

Soalan 3:
Adakah semua hidupan ialah jirim? Terangkan pendapat anda

Jawapan:
Ya, kerana semua hidupan mempunyai jisim dan memenuhi ruang.

Soalan 4:

Sarah menelangkupkan sebuah bikar kosong ke dalam sebuah besen berisi air. Sarah mendapati bahawa air tidak dapat memasuki bikar sepenuhnya. Apakah kesimpulan yang dapat dibuat daripada pemerhatian Sarah?

Jawapan:
Udara memenuhi ruang

Soalan 5:
Nyatakan perbezaan antara sifat fizik dengan sifat kimia jirim.

Jawapan:


Leave a Comment