Aktiviti 5.4 – Sains Tingkatan 1 (KSSM) Bab 5


Aktiviti 5.4:
Tujuan: Menunjukkan bahawa jirim terdiri daripada zarah-zarah seni yang diskret

Bahan dan radas: Hablur kuprum(II) sulfat, air, bikar.

Prosedur

1. Kacau beberapa hablur kuprum(II) sulfat di dalam sebuah bikar berisi air.

2. Tambahkan 50 ml air ke dalam bikar. Perhatikan sebarang perubahan warna larutan (Rajah 5.5).

3. Ulang langkah 2 dan catatkan pemerhatian anda.


Soalan
1. Apakah yang dapat diperhatikan apabila lebih banyak air ditambah? Jelaskan pemerhatian anda.

2. Apakah kesimpulan yang dapat dibuat daripada aktiviti ini?

Jawapan:
1. Keamatan warna biru larutan kuprum(II) sulfat berkurang kerana pertambahan kuantiti zarah-zarah air.

2. Jirim terdiri daripada zarah-zarah kecil yang diskrit.

Leave a Comment