Aktiviti 5.5 – Sains Tingkatan 1 (KSSM) Bab 5


Aktiviti 5.5:
Tujuan: Membuat persembahan visual tiga keadaan jirim

Arahan
1. Jalankan aktiviti secara berkumpulan.

2. Setiap kumpulan dikehendaki memilih satu contoh jirim iaitu jirim yang mewakili kumpulan masing-masing.

3. Sediakan satu persembahan Powerpoint untuk menceritakan jirim yang anda pilih.
Persembahan anda haruslah merangkumi perkara-perkara yang berikut:
(a) sifat-sifat fizik jirim
(b) susunan dan pergerakan zarah jirim
(c) hubungan antara susunan dan pergerakan zarah-zarah jirim dengan sifat fizik jirim tersebut.


Soalan
1. Nyatakan kesimpulan yang dapat dibuat berdasarkan persembahan ketiga-tiga kumpulan.

2. Senaraikan beberapa contoh jirim yang lain.

Jawapan:
Jam, meja, kipas, mangkuk dan senduk
(Mana-mana jawapen lain yang boleh diterima).

Leave a Comment