Praktis Sumatif 6 (Soalan 5 & 6) – Sains Tingkatan 1 (KSSM) Bab 6


Soalan 5:
Beberapa orang murid telah menyediakan radas seperti Rajah 5 untuk mengasingkan pasir dan garam. Mereka mendapati campuran tersebut mengambil masa yang sangat lama untuk dituras. Oleh itu, mereka mengacau campuran dalam kertas turas tersebut menggunakan rod kaca. Adakah tindakan mereka wajar? Berikan alasan anda.


Jawapan:
Tidak baik kerana tindakan tersebut hanya menyebabkan kertas turas terkoyak kerana kertas turas mudah terkoyak apabila basah.

Soalan 6:
Athirah secara tidak sengaja telah menumpahkan pasir ke dalam bekas garam. Bagaimanakah dia dapat mengasingkan garam dan pasir daripada campuran tersebut? Nyatakan kaedah pengasingan yang patut dilakukan olehnya. Terangkan langkah-langkah dalam kaedah pengasingan tersebut.


Jawapan:
Kaedah penurasan. Langkah pertama, larutkan campuran garam dan pasir bersama air. Kemudian, turas larutan tersebut menggunakan kertas turas. Pasir yang tidak larut dalam air akan tertinggal pada kertas turas manakala garam yang telah larut dalam air akan melepasi kertas turas. Akhir sekali, biarkan larutan garam tersejat dan meninggalkan hablur garam.

Leave a Comment