5.4.1 Penyejatan Air (Soalan Subjektif)

Soalan 1:
Rajah di bawah menunjukkan tiga sapu tangan, W, X dan Y yang serupa. Semua sapu tangan itu adalah basah dan dijemur di bawah cahaya matahari selama 2 jam dalam keadaan berikut: Sapu tangan W dilipat 4, sapu tangan X dilipat 2 dan sapu tangan Y tidak dilipat.(a)(i) Sapu tangan yang manakah akan kering dahulu? [1 markah]

(a)(ii) Beri satu sebab bagi jawapan di (a)(i). [1 markah]

(b) Karim memakai baju yang basah. Untuk mengeringkan baju itu, dia berdiri di bawah kipas angin yang berputar.
Terangkan bagaimana keadaan itu boleh membantu Karim mengeringkan bajunya. [2 markah]

(c) Ikan kering biasanya diproses dengan dijemur di bawah cahaya matahari.
Terangkan satu kaedah bagaimana ikan dapat dikeringkan dengan lebih cepat.
Kaedah:
Penerangan:
[2 markah]


Jawapan:
(a)(i)
Sapu tangan Y

(a)(ii)
Y mempunyai luas permukaan terdedah yang paling besar.

(b)
Udara yang bergerak dari kipas meningkatkan kadar transpirasi.

(c)

Kaedah:

  1. Hiris dan bukakan ikan
  2. Letakkan di tempat yang terbuka

Penerangan:
Menghiris dan membuka ikan akan meningkatkan luas permukaan ikan. Pendedahan pada cahaya matahari akan meningkatkan kadar penyejatan dan membuatkan ikan lebih cepat kering.

Soalan 2:
Rajah di bawah menunjukkan model penyejatan air.

(a) Berdasarkan rajah di atas, terangkan maksud penyejatan. [2 markah]

(b) Penyejatan air dipengaruhi oleh beberapa faktor. Jelaskan faktor yang mempengaruhi kadar penyejatan. [2 markah]

(c) Nyatakan perbezaan antara pendidihan dan penyejatan. [2 markah]


Jawapan:
(a)
Penyejatan adalah proses yang berlaku pada permukaan air di mana zarah-zarah yang bergerak pantas di permukaan air akan meninggalkan cecair dan tersejat.

(b)
Suhu tinggi daripada persekitaran, pergerakkan udara dan luas permukaan air yang besar akan meningkatkan kadar penyejatan.

(c)
– Pendidihan berlaku pada takat didih manakala penyejatan berlaku pada sebarang suhu.
– Pendidihan berlaku di seluruh cecair sementara penyejatan hanya berlaku pada permukaan cecair sahaja.

Leave a Comment