5.4.3 Pembersihan dan Pembekalan Air (Soalan Subjektif)

Soalan 1:(a) Rajah di bawah menunjukkan proses rawatan air di loji pembersihan.(i) Namakan bahagian berlabel W. [1 markah](ii) Mengapakah air dari sungai dikumpul dan disimpan di W. [1 markah](iii) Mengapakah klorin ditambah ke dalam tangki pengklorinan? [1 markah](b) Nyatakan satu kaedah merawat air sungai yang berlumpur untuk kegunaan harian.Beri sebab bagi kaedah yang dipilih. [2 … Read more

5.4.2 Larutan dan Kadar Keterlarutan (Soalan Subjektif)

Soalan 1:Rajah di bawah menunjukkan tiga bikar, P, Q dan R, yang masing-masing mengandungi 100 cm3 air suling. Garam yang berlainan kuantiti dimasukkan ke dalam setiap bikar itu. Larutan itu kemudian dikacau dengan menggunakan rod kaca.(a) Namakan bahan pelarut yang digunakan. [1 markah](b) Nyatakan satu perbezaan antara larutan garam dalam bikar Q dan bikar R. … Read more