Aktiviti 7.3 – Sains Tingkatan 2 (KSSM) Bab 7


Aktiviti 7.3:
Tujuan:
Menjalankan simulasi kejadian kilat dengan menggunakan penjana Van de Graaff.


Radas:
Penjana Van de Graaff

Arahan
1. Hidupkan penjana Van de Graaff.
2. Selepas beberapa minit, dekatkan sfera logam pada kubah dan catatkan pemerhatian.

Soalan
1. Apakah pemerhatian anda dalam aktiviti ini?
2. Apakah yang akan berlaku jika ceper logam elektroskop didekatkan pada kubah penjana Van de Graaff?


Jawapan:
1. Percikan api terhasil apabila sfera logam didekatkan dengan kubah.

2. Kerajang emas mencapah.

Leave a Comment