Praktis Formatif 1.3 – Sains Tingkatan 3 (KSSM) Bab 1


Soalan 1:
(a) Apakah tropisme?

(b) Nyatakan jenis tropisme terhadap rangsangan yang berikut:
(i) Sentuhan
(ii) Graviti
(iii) Cahaya

Jawapan:
(a) Tropisme merupakan gerak balas terarah tumbuhan terhadap rangsangan yang datang dari suatu arah.

(b) (i) Tigmotropisme
(ii) Geotropisme
(iii) Fototropisme


Soalan 2:
(a) Bahagian tumbuhan yang manakah menunjukkan:
(i) fototropisme positif?
(ii) geotropisme positif?
(iii) tigmotropisme positif?

(b) Apakah kepentingan hidrotropisme kepada tumbuhan?

Jawapan:
(a) (i) Pucuk
(ii) Akar
(iii) Sulur paut atau batang yang melilit

(b) Hidrotropisme positif membolehkan akar mendapatkan air dan garam mineral terlarut untuk hidup.


Soalan 3:
Nyatakan satu persamaan dan satu perbezaan antara gerak balas tropisme dengan gerak balas nastik.

Jawapan:
Persamaan:
Tropisme dan gerak balas nastik merupakan gerak balas tumbuhan terhadap rangsangan.

Perbezaan:
Tropisme merupakan gerak balas terarah tumbuhan terhadap rangsangan manakala gerak balas nastik merupakan gerak balas terhadap rangsangan tanpa mengira arahnya.

Leave a Comment