1.5.3a Rangsangan dan Gerak Balas Tumbuhan (Soalan Subjektif)

Soalan 1:(a) Rajah 1 menunjukkan susunan radas untuk menyiasat dan mengenal pasti rangsangan yang dikesan oleh tumbuhan.Rajah 1(i) Dalam petak berwarna pada Rajah 1, lukis satu anak panah untuk menunjukkan arah pertumbuhan pucuk selepas 5 hari. [1 markah](ii) Beri satu sebab bagi jawapan di (a)(i). [1 markah](iii) Apakah jenis tropisma yang ditunjukkan oleh pucuk itu? … Read more

1.5.2c Struktur dan Fungsi Lidah (Soalan Subjektif)

Soalan 1:(a) Rajah di bawah menunjukkan empat kawasan rasa, K, L, M dan N.(i) Pada Rajah, label kawasan rasa K, M dan N. [3 markah](ii) Namakan organ yang ditunjukkan dalam Rajah. [1 markah](iii) Nyatakan satu sebab mengapa organ dalam (a)(ii) memberi kita deria rasa. [1 markah](b) Nyatakan satu sebab mengapa seseorang yang mengalami selsema merasa … Read more

1.5.2a Struktur dan Fungsi Mata (Soalan Subjektif)

Soalan 1:(a) Dalam kelas sains, Ivan telah mempelajari tentang mekanisme penglihatan.Dengan menggunakan perkataan yang disediakan di atas, lengkapkan carta alir berikut yang menunjukkan laluan cahaya dari suatu objek yang masuk ke dalam mata. [2 markah](b) Seseorang yang rabun dekat boleh melihat objek jauh dengan baik tetapi objek dekat kelihatan kabur.Terangkan bagaimana untuk mengatasi masalah itu. [2 markah](c) … Read more