Praktis Formatif 3.2 – Sains Tingkatan 3 (KSSM) Bab 3


Soalan 1:
Apakah maksud sistem peredaran darah bagi haiwan?


Jawapan:
Sistem peredaran darah ialah satu sistem pengangkutan yang khusus dalam organisma kompleks yang berfungsi untuk mengangkut nutrien, gas respirasi dan bahan kumuh.


Soalan 2:
Bezakan fungsi antara arteri, kapilari dan vena.

Jawapan:


Soalan 3:
Nyatakan empat faktor yang mempengaruhi kadar denyutan nadi.

Jawapan:
Jenis aktiviti, jantina, umur, kesihatan badan


Soalan 4:
Apakah kepentingan menjaga kesihatan jantung?

Jawapan:
Menjaga kesihatan jantung adalah penting untuk memastikan kelangsungan hidup kita.

Leave a Comment