Praktis Formatif 7.3 – Sains Tingkatan 3 (KSSM) Bab 7


Soalan 1:
Nyatakan Prinsip Keabadian Tenaga.

Jawapan:
Prinsip Keabadian Tenaga menyatakan bahawa tenaga tidak boleh dicipta atau dimusnah tetapi hanya boleh berubahubah bentuknya.


Soalan 2:


Ayunan spring berbeban seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 1 merupakan suatu sistem ayunan tertutup.

(a) Nyatakan kedudukan beban di mana tenaga keupayaan kenyal sistem adalah maksimum.

(b) Nyatakan kedudukan beban di mana tenaga keupayaan kenyal sistem adalah minimum.

Jawapan:
(a) P, R

(b) Q


Soalan 3:


Rajah 2 menunjukkan sebuah sfera logam berjisim 2 kg dilepaskan dari ketinggian 2.5 m dari permukaan Bumi.

(a) Hitung tenaga keupayaan graviti yang dimiliki oleh sfera logam itu sebelum dilepaskan.

(b) Berapakah kelajuan maksimum bagi sfera logam tersebut setelah dilepaskan?


Jawapan:
(a)
Tenaga keupayaan graviti
= mgh
= 2 kg × 10 m s–2 × 2.5 m
= 50 J

(b)
Mengikut prinsip Keabadian Tenaga,
Tenaga kinetik = Tenaga keupayaan graviti


Leave a Comment