7.4.1a Kerja, Tenaga dan Kuasa (Soalan Subjektif)

Soalan 1:Rajah 1.1 menunjukkan seorang murid yang sama mengangkat dua beg yang berlainan jisim ke atas meja.Rajah 1.1(a) Berdasarkan pemerhatian dalam Rajah 1.1:(i) Bandingkan perbezaan kerja yang dilakukan antara situasi J dan situasi K. [1 markah](ii) Nyatakan satu hubungan antara jisim beg dengan masa yang diambil untuk mengangkatnya. [1 markah](iii) Tulis satu inferens mengenai beg … Read more