Praktis Formatif 8.1 – Sains Tingkatan 3 (KSSM) Bab 8


Soalan 1:
Nyatakan tokoh yang pertama menemukan:
(a) sinar-X
(b) sinaran radioaktif
(c) sinar gama yang dikeluarkan oleh radium

Jawapan:
(a) Wilhelm Roentgen

(b) Henri Becquerel

(c) Marie dan Pierre Curie

Soalan 2:
Apakah maksud keradioaktifan?

Jawapan:
Keradioaktifan adalah proses pereputan secara spontan suatu nukleus yang tidak stabil dengan memancarkan sinaran radioaktif.

Soalan 3:
(a) Namakan dua unit keradioaktifan.
(b) Apakah kuantiti yang diukur dalam unit keradioaktifan?

Jawapan:
(a) curie (Ci), becquerel (Bq)

(b) Kadar pereputan nukleus unsur radioaktif

Soalan 4:
Berikan tiga contoh unsur radioaktif.

Jawapan:
Karbon-14 (C-14),
Radon-222 (Rn-222),
Torium-232 (Th-232),
Uranium-238 (U-238)

Soalan 5:
Apakah maksud separuh hayat?

Jawapan:
Separuh hayat, T½ , adalah tempoh masa yang diambil untuk bilangan nukleus yang belum mereput berkurang menjadi setengah daripada nilai asalnya.

Leave a Comment