8.5.4a Kegunaan Sinaran Radioaktif (Soalan Subjektif)

Soalan 1:Rajah 2 menunjukkan kegunaan bahan radioaktif dalam pengawetan makanan.(a) Nyatakan fungsi sinaran gama di dalam proses. [1 markah](b) Nyatakan dua kegunaan sinaran gama selain daripada pengawetan makanan.[2 markah](c) Namakan satu bahan yang dapat menghalang sinaran gama. [1 markah](d) Nyatakan dua kesan berbahaya sinaran gama kepada manusia. [2 markah]Jawapan:(a) Untuk membunuh mikroorganisma di dalam ubi kentang tanpa mengubahkan rasa dan rupa … Read more

8.5.3a Sinaran Mengion dan Sinaran Tidak Mengion (Soalan Subjektif)

Soalan 1:Rajah 1 menunjukkan tiga sinaran radioaktif, P, Q dan R.(a) Namakan sinaran radioaktif P dan sinaran radioaktif R. [2 markah](b) Nyatakan cas bagi sinaran radioaktif P dan sinaran radioaktif Q. [2 markah](c) Namakan bahan yang menghalang penembusan sinaran radioaktif R. [1 markah](d) Namakan sinaran radioaktif yang digunakan untuk membunuh sel-sel kanser. [1 markah] Jawapan:(a)P: Sinaran alfa R: Sinaran gama(b)P: Bercas positifQ: Bercas negatif(c) Blok plumbum yang tebal.(d) … Read more