2.3.2 Fungsi Struktur Sel Haiwan dan Sel Tumbuhan (Soalan Subjektif)


Soalan 1:
Rajah 1 menunjukkan satu sel tumbuhan.


(a) Pada Rajah 1, labelkan struktur W, X dan Y menggunakan perkataan berikut: [3 markah]



(b) Lukiskan garisan untuk menunjukkan padanan yang betul antara struktur dan fungsi masing-masing.
Lukiskan garisan seperti ditunjukkan di bawah. [2 markah]




Jawapan:
(a)
W: Dinding sel
X: Kloroplas
Y: Nukleus

(b)




Leave a Comment