Latihan Formatif 4.2 (Soalan 4 & 5) – Sains Tingkatan 2 (KSSM) Bab 4


Soalan 4:
Cadangkan dua amalan yang melemahkan sistem keimunan seseorang.

Jawapan:
Merokok, melakukan pembedahan yang tidak perlu, makan makanan yang tidak seimbang.
(Mana-mana jawapan lain yang boleh diterima)


Soalan 5:
Terangkan sebab imunisasi perlu diberikan kepada bayi dan kanak-kanak.

Jawapan:
Penyakit berjangkit merupakan penyebab utama kepada kes kecacatan dan kematian dalam kalangan bayi dan kanan-kanak.
Imunisasi penting kerana dapat merangsang badan bayi menghasilkan antibodi melawan serangan patogen.
Bayi dan kanak-kanak selamat daripada jangkitan penyakit berjangkit dan komplikasinya.

Leave a Comment