Latihan Formatif 4.2 (Soalan 4 & 5) – Sains Tingkatan 2 (KSSM) Bab 4

Soalan 4:Cadangkan dua amalan yang melemahkan sistem keimunan seseorang.Jawapan:Merokok, melakukan pembedahan yang tidak perlu, makan makanan yang tidak seimbang.(Mana-mana jawapan lain yang boleh diterima) Soalan 5:Terangkan sebab imunisasi perlu diberikan kepada bayi dan kanak-kanak.Jawapan: Penyakit berjangkit merupakan penyebab utama kepada kes kecacatan dan kematian dalam kalangan bayi dan kanan-kanak. Imunisasi penting kerana dapat merangsang badan … Read more

Latihan Formatif 4.2 (Soalan 1 – 3) – Sains Tingkatan 2 (KSSM) Bab 4

Soalan 1:Namakan dua strategi pertahanan badan manusia.Jawapan:Mekanisme pertahanan spesifik dan mekanisme pertahanan tidak spesifik. Soalan 2:Apakah yang dimaksudkan dengan antigen, antibodi dan keimunan?Jawapan:Antigen ialah bendasing atau bahan yang bukan daripada badan sendiri yang merangsang gerak balas sistem imun badan.Antibodi ialah protein yang dihasilkan oleh sel darah putih ke dalam aliran darah sebagai gerak balas terhadap … Read more

Latihan Formatif 4.1 – Sains Tingkatan 2 (KSSM) Bab 4

Soalan 1:Apakah yang dimaksudkan dengan patogen dan vektor?Jawapan:Patogen ialah organisma yang menyebabkan penyakit. Vektor ialah organisma yang memindahkan patogen daripada perumah ke perumah yang baharu. Soalan 2:Berikan satu contoh penyakit yang disebabkan oleh(a) bakteria (b) virus (c) kulatJawapan:(a) Kolera(b) H1N1// Denggi(c) Panau// kurap Soalan 3:Berikan dua contoh penyakit berjangkit dan dua contoh penyakit tidak berjangkit.Jawapan:Penyakit … Read more