Latihan Sumatif 4 (Soalan 6 & 7) – Sains Tingkatan 2 (KSSM) Bab 4

Soalan 6:Andaikan anda seorang saintis. Anda bertanggungjawab untuk menyiasat kes wabak penyakit berjangkit yang menular di sebuah pekan kecil. Wabak tersebut telah menyebabkan tiga kes kematian dan 10 orang lagi telah menunjukkan simptom dijangkiti penyakit tersebut.(a) Apakah langkah berjaga-jaga yang patut dilakukan sebelum anda melakukan ujian makmal untuk menyiasat punca wabak tersebut?(b) Senaraikan beberapa soalan … Read more

Latihan Sumatif 4 (Soalan 4 & 5) – Sains Tingkatan 2 (KSSM) Bab 4

Soalan 4:Rajah 1 menunjukkan graf kepekatan antibodi dalam darah (%) dalam tempoh 40 hari. Berdasarkan graf tersebut, jawab soalan-soalan yang berikut.(a) Terangkan tindak balas badan melawan jangkitan virus A.(b) Berapakah masa yang diambil oleh badan untuk membina antibodi untuk mencapai aras keimunan selepas mendapat jangkitan?(c) Berikan satu sebab aras antibodi menurun selepas mencapai aras keimunan.Jawapan:(a) … Read more

Latihan Sumatif 4 (Soalan 1 – 3) – Sains Tingkatan 2 (KSSM) Bab 4

Soalan 1:Berikut adalah antara penyakit yang direkodkan di Malaysia.(a) Kelaskan penyakit-penyakit di atas kepada dua kumpulan berdasarkan ciri sepunya.(b) Nyatakan ciri yang anda gunakan untuk membuat pengelasan di 1(a).(c) Berdasarkan senarai penyakit di atas, nyatakan satu penyakit yang disebabkan oleh setiap faktor yang berikut. (i) Kulat(ii) Bakteria Leptospira(iii) Virus influenza(iv) Tabiat makan tidak sihat(d) Penyakit … Read more

Latihan Formatif 4.2 (Soalan 4 & 5) – Sains Tingkatan 2 (KSSM) Bab 4

Soalan 4:Cadangkan dua amalan yang melemahkan sistem keimunan seseorang.Jawapan:Merokok, melakukan pembedahan yang tidak perlu, makan makanan yang tidak seimbang.(Mana-mana jawapan lain yang boleh diterima) Soalan 5:Terangkan sebab imunisasi perlu diberikan kepada bayi dan kanak-kanak.Jawapan: Penyakit berjangkit merupakan penyebab utama kepada kes kecacatan dan kematian dalam kalangan bayi dan kanan-kanak. Imunisasi penting kerana dapat merangsang badan … Read more

Latihan Formatif 4.2 (Soalan 1 – 3) – Sains Tingkatan 2 (KSSM) Bab 4

Soalan 1:Namakan dua strategi pertahanan badan manusia.Jawapan:Mekanisme pertahanan spesifik dan mekanisme pertahanan tidak spesifik. Soalan 2:Apakah yang dimaksudkan dengan antigen, antibodi dan keimunan?Jawapan:Antigen ialah bendasing atau bahan yang bukan daripada badan sendiri yang merangsang gerak balas sistem imun badan.Antibodi ialah protein yang dihasilkan oleh sel darah putih ke dalam aliran darah sebagai gerak balas terhadap … Read more

Latihan Formatif 4.1 – Sains Tingkatan 2 (KSSM) Bab 4

Soalan 1:Apakah yang dimaksudkan dengan patogen dan vektor?Jawapan:Patogen ialah organisma yang menyebabkan penyakit. Vektor ialah organisma yang memindahkan patogen daripada perumah ke perumah yang baharu. Soalan 2:Berikan satu contoh penyakit yang disebabkan oleh(a) bakteria (b) virus (c) kulatJawapan:(a) Kolera(b) H1N1// Denggi(c) Panau// kurap Soalan 3:Berikan dua contoh penyakit berjangkit dan dua contoh penyakit tidak berjangkit.Jawapan:Penyakit … Read more