Latihan Sumatif 5 (Soalan 4 – 6) – Sains Tingkatan 2 (KSSM) Bab 5


Soalan 4:
Padankan bahan-bahan berikut dengan jenis campuran yang betul.Jawapan:
Koloid: (a) (c) (f)

Ampaian: (b) (e)

Larutan: (d) (g)

Soalan 5:
Cadangkan satu pelarut bukan air yang boleh digunakan untuk menghilangkan kotoran klorofil.

Jawapan:
Alkohol

Soalan 6:
K, L, M dan N merupakan peringkat-peringkat yang terlibat dalam sistem pembersihan air.

K : Penggumpalan M : Pengenapan
L : Pengklorinan N : Penapisan

(a) Susun K, L, M dan N mengikut urutan yang betul.

(b) Namakan dua bahan kimia yang digunakan untuk merawat air di loji rawatan air. Nyatakan fungsi dua bahan tersebut.

(c) Bagaimanakah proses di peringkat K dilakukan?

(d) Ramalkan perkara yang akan berlaku jika campuran dikacau di peringkat N.


Jawapan:
(a) N, K, M, L

(b) Alum – Menggumpal bahan terampai di dalam air

Kapur mati – Mengurangkan keasidan air

Klorin – Membunuh mikroorganisma dalam air.
(Pilih mana-mana dua jawapan)


(c) Alum ditambah untuk menggumpulkan zarah-zarah terampai dalam air. Kapur mati ditambah untuk mengurangkan keasidan air.

(d) Bahan pepejal terampai bercampur dengan air dan air menjadi keruh.

Leave a Comment