Latihan Formatif 10.3 – Sains Tingkatan 2 (KSSM) Bab 10

Soalan 1:Adakah jarak sumber bunyi dari permukaan pantulan memberi kesan kepada gema yang dihasilkan? Berikan pendapat anda.Jawapan:Ya, jarak sumber yang jauh daripada permukaan menyebabkan bunyi kehilangan tenaga dan menghasilkan gema yang lebih lemah. Soalan 2:Mengapakah gema didengar secara berulang-ulang di dalam gua?Jawapan:Permukaan gua yang tidak rata menyebabkan pantulan bunyi berlaku dalam pelbagai arah. Hal ini … Read more

Latihan Formatif 10.2 – Sains Tingkatan 2 (KSSM) Bab 10

Soalan 1:Nyatakan satu perbezaan ciri pada getaran peti suara lelaki dan wanita.Jawapan:Peti suara wanita menghasilkan frekuensi gelombang yang lebih tinggi berbanding dengan peti suara lelaki. Jadi, suara wanita lebih langsing. Soalan 2:Jika seorang pemuzik memainkan not yang lembut, apakah ciri yang ditukarkan? Tandakan (√) pada jawapan yang betul.(a) Kenyaringan(b) KelangsinganJawapan: (a) Soalan 3:Rajah 1 menunjukkan … Read more

Aktiviti 10.4 – Sains Tingkatan 2 (KSSM) Bab 10

Aktiviti 10.4:Tujuan: Mengkaji kesan Doppler dengan menggunakan hon udara.Bahan: Hon udaraArahan1. Anda diminta untuk berdiri di tengah-tengah tapak perhimpunan.2. Minta rakan anda untuk membunyikan hon udara sambil berlari melepasi anda.3. Rekodkan kelangsingan bunyi hon tersebut semasa dan selepas rakan anda melepasi anda.Soalan1. Apakah yang berlaku pada kelangsingan bunyi apabila hon udara dibunyikan sambil melepasi pemerhati?2. … Read more

Aktiviti 10.2 – Sains Tingkatan 2 (KSSM) Bab 10

Aktiviti 10.2:Tujuan: Mengkaji kesan amplitud ke atas kenyaringan dan kesan frekuensi ke atas kelangsingan.Radas: Osiloskop Sinar Katod (O.S.K.), penjana isyarat audio, pembesar suara dan wayar penyambungArahan1. Susunkan radas seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 10.6.2. Laraskan penjana isyarat audio dan O.S.K. sehingga bunyi dihasilkan dan bentuk gelombang dapat diperhatikan pada skrin O.S.K.3. Tetapkan frekuensi penjana isyarat … Read more

Latihan Formatif 10.1 – Sains Tingkatan 2 (KSSM) Bab 10

Soalan 1:Nyatakan empat sumber getaran yang menghasilkan bunyi.Jawapan:Getaran sayap serangga, petikan tali gitar, getaran udara dalam trumpet dan seruling, getaran peti suara.(Mana-mana jawapan lain yang boleh diterima) Soalan 2:Tandakan (√) pada pernyataan yang betul tentang gelombang bunyi.(a) Gelombang bunyi hanya boleh dipantulkan.(b) Angkasawan di angkasa lepas boleh mendengar bunyi dengan lebih jelas berbanding dengan Bumi.(c) … Read more

Aktiviti 10.1 – Sains Tingkatan 2 (KSSM) Bab 10

Tujuan: Mengkaji ciri-ciri gelombang bunyi. (A) Perambatan:(i) Memerlukan medium untuk perambatanRadas: Balang kaca, kepingan polistirena, jam loceng dan pam vakumArahan1. Sediakan radas seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 10.1.2. Bunyikan jam loceng dan dengarkan bunyi yang terhasil.3. Kemudian, hidupkan suis pam vakum untuk menyedut keluar udara.4. Catatkan pemerhatian anda.(ii) Merambat pada kelajuan yang berbeza di dalam … Read more