Praktis Sumatif 3 (Soalan 11 & 12) – Sains Tingkatan 1 (KSSM) Bab 3

Soalan 11:Pernyataan di bawah menunjukkan fungsi kulit.Kulit merupakan organ perkumuhan, organ perlindungan kepada organ-organ lain dan organ yang mengawal atur suhu badan.Pada pendapat anda, adakah pernyataan itu benar? Berikan alasan anda. Jawapan:Pernyataan itu benar. Sebagai organ perkumuhan, kulit mengeluarkan peluh. Sebagai organ perlindungan, kulit melindung jantung, ginjal dan organorgan lain dalam badan. Sebagai organ yang … Read more

Praktis Sumatif 3 (Soalan 8 – 10) – Sains Tingkatan 1 (KSSM) Bab 3

Soalan 8:Khairul duduk di rumah dan diberi kuantiti makanan dan minuman yang sama untuk tiga hari. Kuantiti air kencing yang terhasil dikumpulkan dan disukat.(a) Mengapakah kita perlu memastikan kuantiti makanan dan minuman yang sama pada ketiga-tiga hari itu?(b) Hari yang manakah Khairul melakukan aktiviti yang paling cergas? Berikan alasan anda.(Panduan jawapan: Kaitkan dengan kuantiti air … Read more

Praktis Sumatif 3 (Soalan 5 – 7) – Sains Tingkatan 1 (KSSM) Bab 3

Soalan 5:Ketika bersenam, badan banyak kehilangan air. Mengapakah seseorang yang bersenam perlu minum air sebelum dia berasa dahaga?Jawapan:Badan banyak kehilangan air apabila berpeluh. Oleh itu kita perlu minum air untuk menggantikan air yang telah hilang melalui penyejatan ketika berpeluh. Soalan 6:Mengapakah muka kita kelihatan merah selepas melakukan senaman kecergasan dan kelihatan pucat apabila berasa sejuk?Jawapan:Selepas … Read more

Praktis Sumatif 3 (Soalan 1 – 4) – Sains Tingkatan 1 (KSSM) Bab 3

Soalan 1:Bagaimanakah tumbuhan dapat mengekalkan kawalan homeostasis?Jawapan:Melalui proses transpirasi yang membantu tumbuhan menyerap dan mengangkut air serta mineral dari tanah ke seluruh bahagian tumbuhan bagi menggantikan air yang telah hilang ke persekitaran daripada daun. Air hilang daripada daun secara penyejatan berupaya membantu menyejukkan tumbuhan pada hari panas. Soalan 2:Bagaimanakah badan kita bergerak balas kepada perubahan … Read more

3.2.1 Sistem Urinari dalam Manusia (Soalan Subjektif)

Soalan 1:(a) Rajah 1 menunjukkan satu ginjal manusia.Rajah 1(i) Pada Rajah 1, labelkan struktur X. [1 markah](ii) Nyatakan satu fungsi ureter. [1 markah](b) Nyatakan satu fungsi ginjal. [1 markah](c) Kita dinasihatkan untuk minum lapan gelas air kosong sehari.Bagaimanakah tabiat ini membantu kita mengekalkan ginjal yang sihat? [1 markah](d) Rajah 2 menunjukkan beberapa makanan rapu.Rajah 2Seorang murid … Read more