Latihan Sumatif 6 (Soalan 5 & 6) – Sains Tingkatan 2 (KSSM) Bab 6

Soalan 5:(a) Kiran sedang membersihkan ikan yang dibeli di pasar. Bau hanyir ikan menyebabkan Kiran berasa mual. Cadangkan satu cara untuk menghilangkan bau hanyir tersebut. Terangkan jawapan anda.(b) Bagaimanakah anda dapat meneutralkan cuka dengan menggunakan larutan natrium hidroksida? Nyatakan prosedur untuk aktiviti ini. Jawapan:(a) Bau hanyir ikan dapat dihilangkan dengan membasuh ikan menggunakan air limau … Read more

Latihan Sumatif 6 (Soalan 3 & 4) – Sains Tingkatan 2 (KSSM) Bab 6

Soalan 3:Rajah 1 menunjukkan tindak balas kertas litmus biru dan kertas litmus merah dengan tiga larutan berbeza.(a) Berdasarkan pemerhatian anda, kelaskan larutan-larutan tersebut kepada dua kumpulan berdasarkan ciri sepunya masing-masing.(b) Nyatakan dua ciri lain bagi setiap kumpulan yang anda nyatakan dalam 3 (a).(c) Nyatakan satu contoh bahan kegunaan harian yang mempunyai ciri seperti(i) larutan P(ii) … Read more

Latihan Sumatif 6 (Soalan 1 & 2) – Sains Tingkatan 2 (KSSM) Bab 6

Soalan 1:Berikut adalah senarai beberapa jenis bahan.Asid malik Asid formik Larutan kalium hidroksidaBerdasarkan senarai di atas, jawab soalan-soalan yang berikut.(a) Bahan manakah yang mempunyai nilai pH yang kurang daripada 7?(b) Nyatakan bahan yang terdapat pada: (i) semut merah(ii) epal hijau(c) Ramalkan pemerhatian anda jika pita magnesium dimasukkan ke dalam larutan kalium hidroksida dan diuji dengan … Read more

Latihan Formatif 6.2 – Sains Tingkatan 2 (KSSM) Bab 6

Soalan 1:(a) Lengkapkan persamaan yang berikut.(b) Jika asid sulfurik dan larutan natrium hidroksida dicampurkan, apakah hasilnya?Tuliskan jawapan anda dalam bentuk persamaan perkataan.Jawapan:(a) Asid + Alkali → Garam + Air(b) Asid sulfurik + Natrium hidroksida → Natrium sulfat + Air Soalan 2:Terangkan cara ubat gigi dapat membersihkan dan mengelakkan karies gigi.Jawapan:Tindak balas bakteria ke atas sisa … Read more

Aktiviti 6.5 – Sains Tingkatan 2 (KSSM) Bab 6

Aktiviti 6.5:Tujuan: Mengkaji tindak balas peneutralan antara asid hidroklorik dengan larutan natrium hidroksida.Bahan: Fenolftalein, asid hidroklorik 0.5 M dan larutan natrium hidroksida 0.5 MRadas: Buret, pipet, kelalang kon, kaki retort dan pengapit, jubin putih dan corong turasArahan1. Isi 30 ml asid hidroklorik ke dalam buret dengan menggunakan corong turas dan catatkan bacaan awal buret.2. Pindahkan … Read more

Latihan Formatif 6.1 – Sains Tingkatan 2 (KSSM) Bab 6

Soalan 1:Ramalkan susunan bahan-bahan berikut mengikut urutan menurun nilai pH.Jus oren Jus peria Asid hidroklorik Air mineralJawapan:Jus peria, air mineral, jus oren, asid hidroklorik Soalan 2:Nyatakan sebab label botol asid dan alkali mempunyai simbol seperti dalam rajah di bawah.Jawapan:Asid dan alkali bersifat mengakis Soalan 3:Warna cecair X berubah daripada warna hijau kepada warna merah apabila … Read more

Aktiviti 6.3 – Sains Tingkatan 2 (KSSM) Bab 6

Aktiviti 6.3:Tujuan: Mengkaji hubungan antara nilai pH dengan kekuatan asid dan alkali.Bahan: Kertas pH, asid hidroklorik 0.1 M, larutan natrium hidroksida, asid etanoik 0.1 M, larutan ammonia, carta pH dan larutan garam biasaRadas: Silinder penyukat, tabung uji dan rak tabung ujiNota: Pastikan semua larutan yang digunakan mempunyai kepekatan yang sama.Arahan1. Masukkan 2 ml asid hidroklorik … Read more

Aktiviti 6.2 – Sains Tingkatan 2 (KSSM) Bab 6

Aktiviti 6.2:Tujuan: Menentukan bahan berasid dan beralkali dalam kehidupan harian dengan menggunakan pelbagai penunjuk.Bahan: Kertas litmus biru, kertas litmus merah, penunjuk semesta, metil jingga, fenolftalein, minuman bergas, pencuci pinggan, air suling, air gula dan air garam Radas: Penitis, tabung uji, silinder penyukat, meter pH dan rak tabung ujiNota: Warna bahan yang diuji dengan penunjuk semesta … Read more

Aktiviti 6.1 – Sains Tingkatan 2 (KSSM) Bab 6

Aktiviti 6.1:Tujuan: Mengkaji sifat-sifat asid dan alkali.Bahan: Asid hidroklorik cair, asid hidroklorik pekat, larutan natrium hidroksida cair, larutan natrium hidroksida pekat, jus limau nipis, jus peria, pita magnesium, kertas turas, kertas pasir, kertas litmus biru dan kertas litmus merah, kayu uji, mancis, kertas pH dan carta pH Radas: Tabung uji, penitis, piring Petri dan jubin … Read more

6.2 Peneutralan (Soalan Subjektif)

Soalan 1:Beberapa titis penunjuk universal ditambah kepada air tulen seperti yang ditunjukkan dalam rajah di bawah. Tabung uji ini digoncang.(a) Apakah yang berlaku pada penunjuk universal selepas digoncang? [2 markah](b) Air adalah suatu sebatian. Ia boleh dipisahkan kepada unsur-unsurnya melalui satu proses. Terangkan proses yang terlibat. Gunakan rajah untuk menyokong penerangan anda. [4 markah]Jawapan:(a)– Warna … Read more