5.3.2b Tiga Keadaan Jirim (Soalan Subjektif)

Soalan 3:Rajah di bawah menunjukkan perubahan jirim bagi satu bahan.Berdasarkan Rajah,(a) namakan prosess R, S dan T menggunakan maklumat berikut. [3 markah](b) Apakah yang berlaku kepada tenaga kinetik zarah-zarah dalam bahan itu semasa proses R? [1 markah](c) Apakah yang berlaku kepada pergerakan zarah-zarah dalam bahan itu semasa proses S? [1 markah](d) Lukis susunan zarah-zarah dalam X dalam petak yang disediakan di bawah. [1 … Read more

5.3.2a Tiga Keadaan Jirim (Soalan Subjektif)

Soalan 1:Rajah di bawah menunjukkan gambar bagi tiga keadaan jirim.(a) Pada Rajah, labelkan keadaan jirim bagi setiap gambar menggunakan perkataan berikut. [3 markah](b) Berdasarkan Gambar 1, Gambar 2 dan Gambar 3, lukiskan gambar rajah untuk menunjukkan susunan zarah-zarah bagi setiap keaddan jirim. [2 markah](c) Nyatakan satu sifat yang membezakan antara keadaan jirim itu. [1 markah]Jawapan:(a)– … Read more