Praktis Formatif 5 (Soalan 5 & 6) – Sains Tingkatan 1 (KSSM) Bab 5

Soalan 5:Ariana secara tidak sengaja telah mencampurkan garam bersama dengan daun teh kering. Cadangkan satu langkah untuk mengasingkan garam daripada daun teh berdasarkan pengetahuan anda tentang sifat fizik jirim. Jawapan:Garam dan daun teh perlu dimasukkan ke dalam air. Garam akan larut di dalam air, manakala daun teh akan terapung di permukaan air. Untuk mengasingkan garam … Read more

Praktis Formatif 5 (Soalan 3 & 4) – Sains Tingkatan 1 (KSSM) Bab 5

Soalan 3:Rajah 3 menunjukkan Elisya sedang meniup air sabun. (a) Nyatakan keadaan jirim bagi(i) Udara dalam buih sabun(ii) Gegelang peniup sabun(iii) Air sabun(b) Apakah yang akan berlaku pada cecair sabun itu apabila Elisya meniup dengan sangat kuat? Berikan alasan anda.Jawapan:(a)(i) Gas(a)(ii) Pepejal(a)(iii) Cecair(b) Cecair sabun bertukar menjadi gas. Tiupan yang kuat akan menghasilkan tekanan dan … Read more

Praktis Formatif 5 (Soalan 1 & 2) – Sains Tingkatan 1 (KSSM) Bab 5

Soalan 1:Rajah 1 menunjukkan tiga contoh jirim.(a) Kenal pasti tiga keadaan jirim dalam Rajah 1.(b) Antara ketiga-tiga jirim tersebut, yang manakah mempunyai isi padu yang tetap?(c) Apakah perbezaan antara pergerakan zarah-zarah dalam batu dan udara di dalam belon?Jawapan:(a) Air kopi: cecairBatu: pepejalUdara di dalam belon: gas(b) Air kopi dan batu(c) Zarah-zarah batu hanya bergetar dan … Read more

Praktis Formatif 5.2 – Sains Tingkatan 1 (KSSM) Bab 5

Soalan 1:(a) Nyatakan keadaan jirim sama ada pepejal, cecair, atau gas.(b) Berikan tiga contoh bagi setiap keadaan jirim.(c) Bina satu jadual yang menunjukkan perbezaan susunan dan pergerakan zarah bagi tiga keadaan jirim.Jawapan:(a) (i) Buih: Gas(ii) Air: Cecair(iii) Rumpai air: Pepejal(iv) Akuarium: Pepejal(v) Ikan: Pepejal(b) Pepejal: buku, gelas, bajuCecair: minyak, petrol, susuGas: udara, karbon dioksida dan … Read more

Aktiviti 5.6 – Sains Tingkatan 1 (KSSM) Bab 5

Aktiviti 5.6:(A) Suhu tidak berubah semasa pendidihan airTujuan: Menyiasat suhu air tidak berubah semasa pendidihanBahan dan radas: Penunu Bunsen, tungku kaki tiga, kasa dawai, bikar, termometer, 100 ml air, kaki retort dan pengapit.Arahan1. Masukkan 100 ml air ke dalam sebuah bikar. Catat suhu awal air.2. Panaskan air tersebut. Catat suhu air setiap 10 minit sehingga … Read more

Eksperimen 5.1 – Sains Tingkatan 1 (KSSM) Bab 5

Eksperimen 5.1:Pernyataan masalah: Apakah perbezaan kadar resapan zarah yang berlaku dalam pepejal dan cecair?Hipotesis: Kadar resapan zarah adalah rendah dalam pepejal, tetapi adalah tinggi dalam cecair.Tujuan: Menjalankan eksperimen untuk menentukan kadar resapan kuprum(II) sulfat dalam dua keadaan jirimPemboleh ubah(a) Pemboleh ubah dimalarkan: Suhu(b) Pemboleh ubah dimanipulasikan: Medium resapan(c) Pemboleh ubah bergerak balas: Kadar resapan zarahBahan … Read more

Aktiviti 5.5 – Sains Tingkatan 1 (KSSM) Bab 5

Aktiviti 5.5:Tujuan: Membuat persembahan visual tiga keadaan jirimArahan1. Jalankan aktiviti secara berkumpulan.2. Setiap kumpulan dikehendaki memilih satu contoh jirim iaitu jirim yang mewakili kumpulan masing-masing.3. Sediakan satu persembahan Powerpoint untuk menceritakan jirim yang anda pilih. Persembahan anda haruslah merangkumi perkara-perkara yang berikut:(a) sifat-sifat fizik jirim(b) susunan dan pergerakan zarah jirim(c) hubungan antara susunan dan pergerakan … Read more

Aktiviti 5.4 – Sains Tingkatan 1 (KSSM) Bab 5

Aktiviti 5.4:Tujuan: Menunjukkan bahawa jirim terdiri daripada zarah-zarah seni yang diskretBahan dan radas: Hablur kuprum(II) sulfat, air, bikar.Prosedur1. Kacau beberapa hablur kuprum(II) sulfat di dalam sebuah bikar berisi air.2. Tambahkan 50 ml air ke dalam bikar. Perhatikan sebarang perubahan warna larutan (Rajah 5.5).3. Ulang langkah 2 dan catatkan pemerhatian anda.Soalan1. Apakah yang dapat diperhatikan apabila … Read more

Praktis Formatif 5.1 – Sains Tingkatan 1 (KSSM) Bab 5

Soalan 1:Berikan lima contoh jirim yang berada di sekeliling andaJawapan:Jirim: buku, pensel, pen, gelas dan bikar.(Mana-mana jawapan lain yang boleh diterima). Soalan 2:Apakah dua sifat jirim?Jawapan:Mempunyai jisim dan memenuhi ruang Soalan 3:Adakah semua hidupan ialah jirim? Terangkan pendapat andaJawapan:Ya, kerana semua hidupan mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Soalan 4:Sarah menelangkupkan sebuah bikar kosong ke dalam … Read more

Aktiviti 5.1 – Sains Tingkatan 1 (KSSM) Bab 5

Aktiviti 5.1:(A)Tujuan: Membuktikan benda hidup dan benda bukan hidup mempunyai jisim dan memenuhi ruangBahan dan radas: Neraca tuas, bikar, tanah, air, tauge.Arahan1. Timbang bikar kosong dengan menggunakan neraca tuas. Catatkan jisim bikar tersebut.2. Masukkan tanah ke dalam bikar kosong tersebut sehingga separuh penuh. Adakah tanah memenuhi ruang di dalam bikar?3. Timbang bikar tersebut bersama-sama tanah … Read more